Siem Nedir?

Siem Nedir?

Log ve Log Yönetimi

Siem ince detaylı raporlama ve yapılandırma seçenekleri sunmaktadır. Siemin en büyük özelliklerinden biri belirlenmiş olan politika ve kuralların yardımı ile bağımsız gibi görünen olayların arasında anlamlı bağlantılar kurmakla muhtemel saldırıları tespit etmek ve tespit etmeye yardımcı olan teknik olmasıdır. Siem ürünleri çevre birimlerden en uç kullanıcılara kadar sistemlerin üretmiş olduğu logları merkez olarak toplayarak saklayıp analiz edebilen sistemlerdir. Siem danışmanlığı alarak sizler de bu güvenlik sistem ve analizlerinden yararlanabilirsiniz. Sizler de bu danışmanlıktan faydalanabilmek için adresini ziyaret edebilir ve konu hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Siemin çeşitli sistemlerden logolanarak farklı formatlardaki olay ve kayıtlarını ortak bir veri modeline dönüştürülmesi işlemine normalleştirme denmektedir.

Siem’in Çalışma Şekli ve Önemi

Log izleme tüm kritik olan ağlar ve cihazları kapsayan bilişim sistemlerinin üretmiş olduğu kayıtların belirlenen kurallar çerçevesinde analiz edilmesi olarak tanımlanmaktadır. Logların kapsamlı bir biçimde toplanması, birleştirilmesi ve orijinal haliyle saklanması analizi ve sunumu gibi adımlardan oluşan log yönetimi sayesinde ise saldırının delillerine ulaşmaya olanak sağlamaktadır.

  • Toplanan logların ardından global bir formata dönüştürülmesinin ardından olayların saldırı türüne göre sınıflandırılması yöntemleri kullanılarak normalleştirme ve kategorilendirme adımlarının uygulanması,
  • Dışarıdan bakıldığında bağımsız gibi görünen olayların arasındaki bağı bulmak ve detayları ilişkilendirmek,
  • Yöneticilere SMS,mail, SNMP mesajları sayesinde bildirim veya alarm uyarısı sağlamak,
  • Toplanan verilerin sonuçlarını gerçek zamanla yakın bir ölçü içerisinde güvenlik uzmanlarına sunan bir izleme paneli sağlamak.
  • Siem ürünü tarafından toplanmış olan verinin analiz aşamalarını kapsayarak rapor üretmek.

Siem danışmanlığı almanın en büyük önemlerinden biri sağlanan raporlama ve analizler sayesinde saldırılara yönelik en son tehditlerin tespitini sağlayabilme imkanı sunabilmesidir.