Kategori : Hukuk

Kira Hukuku Davalarının Önemi Nedir?

Kira Hukuku Davalarının Önemi Nedir?

Kira Hukuku Davalarında Süreç Nasıl İşler?Kira hukuku davaları mülkiyet hakkı altında önemli bir hukuki alanı temsil eder ve kiracılar ile ev sahipleri arasındaki ilişkileri düzenler. Kira hukuku davaları, bu ilişkilerde ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözme amacı taşır. Kira hukuku davalarının...

İş Hukuku Davaları Neleri Kapsar?

İş Hukuku Davaları Neleri Kapsar?

İş Hukuku Davaları Nasıl Olur?İş hukuku davaları işçi ve işveren arasında yaşanan sorunların ortadan kalkması açısından çalışmalar yapar. İşçi ve işverenin haklarının korunması ve tarafların anlaşma yoluna gitmesi her zaman önem taşır. Bazı durumlarda çeşitli anlaşmazlıklar ortaya çıkar ve kişilerin...

İnşaat Avukatı Hangi Davalara Bakar?

İnşaat Avukatı Hangi Davalara Bakar?

İnşaat Avukatı Hangi Alanlarda Hizmet Verir?İnşaat avukatı ,inşaat endüstrisi ile ilgili çeşitli davalarla ilgilenmektedir. Bu davalar, sözleşme anlaşmazlıklarını, inşaat kusurlarını, gecikme taleplerini, hacizleri ve inşaat süreciyle ilgili diğer konuları kapsamaktadır. İnşaat avukatları, müteahhitler, taşeronlar, mimarlar ve bir inşaat projesinde yer...

İcra Ve İflas Hukuku Neleri Kapsar?

İcra Ve İflas Hukuku Neleri Kapsar?

İcra Ve İflas Hukuku Avukatı Ne Yapar?İcra ve iflas hukuku, borçlunun alamadığı borcu almak için açılan dava süreçlerinden biridir. Bu süreçte kişi gerek isteyerek gerekse elinde olmayan nedenlerden dolayı ödeyemediği borcu mahkeme yolu ile almak olacaktır. Elbette süreç mahkemeye taşınmadan...

Tapu İptal Davası

Tapu İptal Davası

Tapu İptal ve Tescil Davası Kime Karşı Açılır?Tapu iptali ve tescili davası; kanuna aykırı, usulsüz veya yolsuz düzenlendiği iddia edilen tapu kaydının hukuka uygun hale getirilmesi için açılmaktadır. Tapu iptali davası ve tescil davası kişinin mülkiyet hakkını güvence altına alan...

Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ceza Avukatı DavalarıCeza avukatı, ceza davaları ile ilgilenen avukatlara verilen isimdir. Türkiye’de avukatlık mesleğinde branşlaşma durumu yoktur. Bu nedenle ceza avukatı şeklinde yasal bir terim yoktur. Ancak halk arasında ceza davalarına giren avukatlar ceza avukatı olarak isimlendirilir. Ceza avukatları kişi...

Boşanma Ve Aile Hukuku Süreci Nasıl Olmalıdır?

Boşanma Ve Aile Hukuku Süreci Nasıl Olmalıdır?

Boşanma Ve Aile Hukuku Davalarına Kim Bakar?Boşanma ve aile hukuku konuları birbirinden farklıdır ve her evde yaşanan sorunlar değişir. Bu nedenle yaşanabilecek olan sorunlarda hukuksal anlamda problemler olduğu zaman doğru avukatlar ile birlikte hareket edilmesi gerekir. Yaşanabilecek aile içi konularda...