Kalite Yönetim Sistemi Hangi Adımlardan Oluşur?

Kalite Yönetim Sistemi Hangi Adımlardan Oluşur?

Kalite Yönetim Sistemi Neden Gereklidir?

Kalite yönetim sistemi birçok adımdan oluşuyor. Kalite yönetim sisteminin oluşturduğu adımlar;

 • Analizler,
 • İstatistiksel süreçler,
 • Üretim uygulamaları,
 • Hata modları,
 • Kontrol mekanizmaları,
 • Doğrulama protokolleri,
 • Kontrol planları,

Ürün kalite planlaması şeklinde ifade edilebilir. Kalite yönetim sistemi, müşteri memnuniyetinin sağlanmasında önemli rol oynuyor. Aynı zamanda işletmelerin sürdürülebilirliği noktasında da etkili bir yöntem diyebiliriz. Hizmet ve ürünlerin ölçeklenmesinde çok etkindir. Yönetici ve personeller iş birliğiyle etkin kalite yönetim sistemi kurarak çalışmalarını sürdürür. İşletme organizasyon yapısının müşteri beklentilerine göre uyarlanmasında aktif rol oynamaktadır.

Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri

Kalite yönetim sistemi; biten ürünün ve tamamlanan işlerin kaliteye göre tasarlanması, alıcı memnuniyetinin sağlanması gibi pek çok olumlu durumu temsil ediyor. Kalite yönetim sistemi, 20.yy itibariyle tüm dünyada önem kazanmıştır. Sağlıklı üretimin gerçekleşmesi bakımından çok önemlidir. Ayrıca nitelikli iş gücü içinde gereklilik olduğunu söyleyebiliriz. Kalite yönetim sistemi uygulama ve kuruluş açısından çok farklı organizasyon yapılarından oluşuyor. Kalite yönetim sisteminin hem kurulum hem de uygulama faaliyetlerini şöyle belirtebiliriz;

 • Belge alma,
 • Eğitim,
 • Aksaklık ve düzeltmelerin giderilmesi,
 • Sürdürülebilir iyileşme,
 • Doküman uygulaması,
 • Süreç tanımı,
 • İç denetim,
 • Pilot uygulama,
 • Sistemi deneme,

İşletmeler kalite yönetim sistemi organizasyonunu geliştirirken yukarıda sıraladığımız noktaları ele alıyor.

Kalite yönetim sistemi bazı prensiplere dayalı olarak işliyor. Bu prensipleri şöyle sıralayabiliriz;

 • Karşılıklı olarak faydaya dayalı işletme- müşteri ilişkisi,
 • Müşteri memnuniyetine odaklanma,
 • Kaynakların verimli kullanılması kapsamında süreç yaklaşımı,
 • Hem kanıt hem de analizlere dayalı kararların alınması,
 • İşletme yararı için sistem tüm çalışanların katılması,
 • Genel performansın devamlı iyileştirilmeye çalışılması,

Kalite yönetim sistemi prensipleri, riski temel alan düşüncelere vurgu yapıyor. Kalite yönetim sistemi prensiplerine dair tüm unsurlar için https://www.paperwork.com.tr/blog/surec-yonetim-sistemine-neden-gerek-var sitesini ziyaret edebilirsiniz.