Gayrimenkul Hukuku Nedir

Gayrimenkul Hukuku Nedir

Gayrimenkul Davaları Nelerdir

Hukuk yasalar bütünüdür. Her alanda uyulması gereken, bireyler veya kurumların ilişkilerini devlet yaptırımıyla güçlendiren yasalar mevcuttur. Bu yasalar toplum düzenini korumaya yardımcı olur. Gayrimenkul hukuku da bireyler veya kurumlar arasındaki taşınmaz mallarla ilgili mevzuatı düzenleyen hukuk dalıdır. Konuyla ilgili sayfadan bilgi alabilirsiniz. Gayrimenkul hukuku kapsamında açılan bazı davalar vardı. Bu davalar arazi, arsa, ev, daire, apartman vb. taşınmaz mallarla açılan davalardır. Farklı konu başlıkları altında değerlendirilen bu davalarda anlaşmazlıklar dava açılarak çözüme kavuşturulur. Bu davalar genellikle Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülür. Dava, uyuşmazlık olan taşınmazın bulunduğu yerde bulunan mahkemelerce görülür. Tapu davaları, istihkak davaları, kamulaştırma davaları, kira davaları, izaley-i şuyu davaları gayrimenkul hukuku kapsamında değerlendirilen ve sonuçlandırılan davalardır.

Tapu Davaları Ve Kira Davaları

Taşınmazlarla ilgili en çok açılan gayrimenkul davalarından biri tapu davalarıdır. Tapu tescil ve tapu iptali gibi konularda açılan davalardır. Bu davalarda hukuka aykırı bir yanlışlık varsa bunun düzeltilmesi ve bundan kaynaklanan zararın karşılanması amaçlanır. Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından görülen bir dava türüdür. Tapu tescil ve tapu iptali hakkında dava açmak isteyenler taşınmazın bulunduğu yerde bulunan mahkemeler başvurmalıdır. Gayrimenkul davaları arasında en sık rastlananlardan birisi de kiracı ile ev sahibi arasında yaşanan problemler nedeniyle açılan kira davalarıdır. Kiracı ile ev sahibi arasındaki uyuşmazlıkların başında kira bedelinin ödenmemesi, taşınmazın tahliyesi gibi nedenler gelir. Kira davası kiracı tarafından açılabileceği gibi ev sahibi tarafından da açılabilir. Kira davaları da Sulh Hukuk Mahkemelerine açılabilir. Açılan davada mahkemenin alacağı karar çerçevesinde uyuşmazlık çözüme kavuşturulur. Konuyla ilgili bilgi almak, kiracı ya da ev sahibi ile ilgili uyuşmazlıklarınıza çözüm getirmek ve haklarınızı hukuk önünde korumak için sayfayı ziyaret ederek hukuki yardım talep edebilirsiniz.