Tapu İptal Davası

Tapu İptal Davası

Tapu İptal ve Tescil Davası Kime Karşı Açılır?

Tapu iptali ve tescili davası; kanuna aykırı, usulsüz veya yolsuz düzenlendiği iddia edilen tapu kaydının hukuka uygun hale getirilmesi için açılmaktadır. Tapu iptali davası ve tescil davası kişinin mülkiyet hakkını güvence altına alan en önemli dava türüdür. Taşınmaz mülkiyet hakkı ile ilgili tüm talepler ile tapunun iptali ve tescili davaları, tapu siciline mülkiyet hakkı sahibi olarak kayıtlı bir kişiye karşı açılır. Mülkiyet sahibi ölürse, tescil ettiren mirasçılarına karşı tapu ve tescilin iptali için dava açılır. Bu konular hakkında https://www.solmazlaw.com/tapu-sicilinin-yanlis-tutulmasi-nedeniyle-acilan-tazminat-davalari/ sitesinden bilgi alınabilir.

Tapu İptal ve Tescil Davası Hangi Nedenlerle Açılır?

Tapu iptal davası da tüm gayrimenkul davaları gibi taşınmazın bulunduğu yerde açılır. Son derece mahkemesi taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkili mahkeme olmakla birlikte taraflar anlaşarak davanın kesin yetkili mahkemesi dışında bir mahkemede görülmesini sağlayamazlar. Hukuk davalarında Asliye Hukuk mahkemesine tapu iptali davası ve tescili davası açılır. Taşınmazın büyüklüğü, değeri vb. özellikleri ne olursa olsun yetkili mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Tapu iptali davası ve tapu tescil başvurusu, olayın özelliğine göre taşınmazın tescil detaylarını, arazideki konumunu ve işlemdeki hukuka aykırı eylemleri açıklamalıdır. Tapudan alınan alıntılar, dosyaya esas oluşturan belgelerle birlikte dosyaya eklendiğinden, doğru bilgi zaman kaybını azaltmaktadır.

Neden tapu iptal davası açılır;

  • Yetkisizlik nedeniyle sözleşmenin feshi ve tescil davası,
  • Miras kaçırmaya ilişkin işlemin iptali ve tescili davası,
  • Vekâletnamenin kötüye kullanılmasıyla bağlantılı olarak sözleşmenin feshi ve tescili davası,
  • Yapı başvurusundan kaynaklanan iptal ve tescil davası,
  • Ölene kadar bakım sözleşmesine nedeniyle tapu iptali ve tescili davası,
  • Zamanaşımı ve zilyetlik süresinin dolması nedeniyle tapu kaydı yapılması durumu.