Boşanma Davası Türleri

Boşanma Davası Türleri

Türk Medeni Kanununda Boşanma

Boşanma davası açmak isteyen çiftler hukukî konularda yardım almak ve haklarını öğrenmek için avukata danışmalıdır. Boşanma avukatı aile hukuku uyuşmazlıklarından doğan davalarda müvekkiline vekillik yapan avukattır. Bu tabir halk arasında yaygınlaşmış bir tabir olup hukukî bir anlamı yoktur. Boşanma davasına giren avukatlar için kullanılan bir ifadedir. Boşanma sürecini hızlandırmak ve daha kolay atlatmak için sayfayı ziyaret Avukat Hande Şahin’den hukukî danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Boşanma Nedenleri

Türk Medeni Kanununda boşanma davaları iki başlık altında incelenir: Anlaşmalı boşanma davaları ve çekişmeli boşanma davaları. Anlaşmalı boşanma davalarında eşler çocuk velayeti, nafaka, mal paylaşımı ve tazminat konularında dava öncesi anlaşma yaparlar. Bu anlaşmanın usulüne uygun bir protokol olması gerekir. Bu tarz davalar kısa sürede sonuçlanır. Çekişmeli boşanma davası ise eşler arasında anlaşma sağlanamadığında açılan boşanma davasıdır. Bu tür davalar uzun sürebilir ve eşler açısından bu süreç yıpratıcı olabilir. Eşlerin velayet, nafaka, mal paylaşımı, tazminat vb. konulardan en az birinde dahi uyuşmazlık yaşaması davayı çekişmeli hale getirir. Türk Medeni Kanununda boşanma nedenleri genel ve özel olmak üzere iki gruba ayrılır. Genel herkes tarafından kabul edilen şiddetli geçimsizlik halidir. Evlilik birliğini temelinden sarsan şiddetli geçimsizlik halinde davanın nedeni genel başlığı altında değerlendirilir. Özel nedenler ise daha kapsamlıdır ve söz konusu evliliğe özeldir. Zina, kötü hareket, aşağılayıcı hareket, eşlerden birinin haysiyetsiz bir hayat sürmesi, terk, akıl hastalığı gibi nedenler özel boşanma nedenleri arasında yer alır. Boşanma sürecinin nasıl işleyeceği, boşanma davasının nedenleri ve ne tür bir boşanma davası açılacağı konusunda boşanma avukatı ile görüşerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Boşanma davası açmadan önce avhandesahin.com sayfayı ziyaret ederek hukukî danışmanlık alabilirsiniz.