Atık Su Arıtma Nasıl Yapılır

Atık Su Arıtma Nasıl Yapılır

Atık Su Kimyasal mıdır

Evsel kullanıma bağlı olarak veya endüstriyel üretim esnasında kullanılan suyun fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini kaybetmesi ile ortaya çıkan atık sular arıtılarak yeniden kullanılabilir duruma gelir. Atık su arıtma ile ilgili bilgi almak için internet sitelerindeki sayfaları ziyaret edebilirsiniz. Endüstrileşmenin arttığı ve buna bağlı olarak kentleşme ve nüfus artışının hızlandığı her yerde su kaynakları kirlenme tehlikesi ile karşı karşıyadır. Temiz su kaynaklarını kirleten en önemli etken ise atık sulardır. Özellikle endüstriyel kullanıma bağlı olarak çok fazla temiz su kaynağı kirlenmekte ve dünya susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalmakta. Suyun korunması için atık suların gelişigüzel doğaya bırakılmaması gerekir. Atık sular kaynağında toplanıp arıtma tesislerinde arıtılmalı ve farklı amaçlara hizmet etmek üzere yeniden kullanılır duruma getirilmelidir.

Atık Su Arıtma Numunelerinde Tespit

Atık suların temizlenmesi demek olan arıtma işleminden önce bu suların karakterizasyonunun belirlenmesi gerekir. Bunun için sudan alınan numune çerçevesinde suyun kimyasal, fiziksel ve biyolojik özellikleri tespit edilir. Suyun niteliğine göre uygun bir arıtma yöntemi belirlenir. Arıtma işlemi doğadaki su kaynaklarının korunması açısından son derece önemlidir. Arıtılmadan doğaya bırakılan sular tonlarca temiz suyun kirlenmesine neden olduğu için temiz su kaynaklarını yok eder. Arıtma tesislerinde oluşan çamurun da bertaraf işleminden geçirilmesi gerekir.