KVKK’ye Göre Kişisel Verinin İlgili Kişisi Kimdir?

KVKK’ye Göre Kişisel Verinin İlgili Kişisi Kimdir?

KVKK’ye göre her gerçek veya tüzel kişinin verileri Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında korunmaktadır. Kanunda belirtilen gerçek kişi “ilgili kişi” ismi ile ifade edilmektedir. Bu kanunda korunan kişi gerçek bir kişidir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda yer alan tüzel kişiye ait herhangi bir verinin herhangi bir gerçek kişi şeklinde belirlenebilir kılması halinde bu tüzel kişi verileri de kanunla koruma altına alınmaktadır. Yalnız burada korunan verinin menfaati tüzel kişiye özel değildir. Düzenlemenin verdiği öncelik ile belirlenen gerçek kişiye aittir. KVKK’nin düzenlediği kanunda tüzel kişilere ait veriler hiçbir şekilde korunma gerektirmemektedir.

İlgili Kişinin KVKK Çerçevesinde Hakları

KVKK ilgili kişisi bazı haklara sahiptir. Bu haklara göre;

  • İlgili kişi kişisel verilerinin işlenip işlenmeme durumunu öğrenebilir.
  • İşlenen kişisel verileri hakkında bilgi talep edebilir.
  • Verilerinin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaca uygun mu kullanılıyor yoksa aykırı mı kullanılıyor bunu öğrenebilir.
  • Eğer kişinin verileri yurt içinde veya yurt dışında aktarılıyorsa aktarılan üçüncü kişileri bilmek isteyebilir.
  • Verilerinin eksik veya hatalı işlendiğini fark ettiği takdirde bu verilerin düzenlenmesini ve tekrar işlenmesini isteyebilir.
  • Kendine ait kişisel verilerinin silinmesini veya tamamen yok edilmesini isteyebilir.
  • Verilerinin işlenmesi sonucunda kendi aleyhine bir durum ortaya çıkarsa buna itiraf edebilir.
  • İlgili kişinin verileri işlendi diyelim, eğer bu veriler işlenirken hukuka aykırılık durumu söz konusuysa ve bunun sonucunda zarar görmüşse zararının telafisini isteyebilir.

Başvuru ve Şikâyet Hakkı

İlgili kişi Kişisel Verileri Koruma Kanunu çerçevesindeki isteklerini, ilk önce veri sorumlusuna iletmelidir. Kademeli bir başvuru sistemini benimseyen kanuna göre kademe atlanarak bir başvuru yapılamaz. Şayet ilgili kişinin şikâyeti varsa bu şikâyet veri sorumlusunun, ilgili kişinin başvurusuna reddetmiş veya 30 günlük süre içerisinde cevap vermemiş olması gerekmektedir. Online internet adreslerini doğru bilgi ve hukuki destek için ziyaret edebilirsiniz.