İşe İade Tazminatı

İşe İade Tazminatı

İşe İade Tazminatı Davası İçin Gerekli Şartlar

Haksız yere işten çıkarılanlar için çok önemli bir konu olan işe iade tazminatı işten çıkarılan kişinin mağdur olmaması için işe geri alınması ya da bedelinin ödenmesi esasına dayanır. İşe iade tazminatında işverenin sebep belirtmeden ya da geçersiz bir sebep öne sürerek işten çıkardığı kişinin bu durumu mahkemeyle ispatlaması halinde işverenin işçiyi eski iş ve pozisyonuna geri alması gerekmektedir. Geri almadığı taktirde ise en az 4 en faza 8 ay olmak üzere belirlenen maaşını vermesi gerekir. İşe iade tazminatı davasının açılabilmesi için bazı koşulların bulunması gereklidir. Öncelikle yapılan sözleşmenin süresiz olması gerekir. Bunun yanı sıra yapılan iş sözleşmesinin İş Kanunu’ na uygun olması gerekir. Bahsi geçen iş yerinde en az otuz kişi çalışıyor olmalı ve davacının en az 6 ay kıdemli olarak çalışması gerekir. Bunun dışında sözleşmenin işveren tarafında iptal edilmiş olması ve işçinin işverenle eş statüde bulunması ya da vekil olmaması gerekir.