İdare Hukukunun Yakın Tarihi

İdare Hukukunun Yakın Tarihi

İdare Hukuku Diğer Hukuk Alanlarına Göre Daha Zorludur

İdare hukuku da diğer hukuk dalları gibi belli özelliklere dayanan ve bu özellikler çerçevesinde gerçekleşen hukuk dalıdır. Hiçbir zaman gelişigüzel hazırlanmış şeyler değildirler. İdare hukuku her medeniyette sistemli veya değil, az veya çok yer edinmiştir. Farklı şekillerde de olsa üzerinde durdukça idare hukuku kavramı gözle görülür şekildedir. Antik Çağ’dan bu yana gelen farklı uygulamalar söz konusu olmuştur. İdare hukuku kavramından sistemli bir şekilde bahsetmek ise daha yakın bir tarihe dayanmaktadır. Son derece yerli ve milli olmasından dolayı bütün idare hukuklarının birbirleri ile karşılaştırılması zordur ve birbirlerinden mutlak suretle ayrıştırılırlar. Bu nedenle idare hukukuna milli bakılmalıdır. ile profesyonel destek alabilirsiniz. İdare hukukundan söz edebilmek için sistemli bir devlet varlığının olması gerekmektedir.

İdare Hukukunun Milliliği

Hukuk toplumun birçok işlevini gerçekleştirmekle yükümlüdür. Toplumsal düzeni oluşturup bir barış ortamı gerçekleştirmek hukuk ile mümkündür. İdare hukukundan bahsedilen durumlar kamu düzeni, kamusal güç ve bunların denetimini sağlamakla ortaya çıkmaktadır. Denetim kavramı da idare hukuku ile oluşan bir kavram olmuştur. Toplum düzenini sağlamak da idare hukuk ile mümkün olduğu için ve toplum düzenini sağlamak zor olduğu için otomatik olarak idare hukuku da zorlu bir uygulamadır. Bunu uygulayabilen toplumlar daha gelişmiş ve düzenli toplumlardır. İdare hukuku geniş bir ölçek ile ölçülürse gayet millidir. Hatta daha da ileri gidersek mahalli bir hukuk dalıdır. İçeriği ve uygulamaları bakımından özel hukuk ne kadar evrenselse idari hukuk da uygulandığı toplumun gelenekleri ve yaşantıları gereği millidir. Günlük yaşantıdan beslendiği için bir toplumun kültürüyle doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda tek bir tane idare hukukunun varlığından söz etmek doğru değildir.