Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ceza Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ceza Avukatı Davaları

Ceza avukatı, ceza davaları ile ilgilenen avukatlara verilen isimdir. Türkiye’de avukatlık mesleğinde branşlaşma durumu yoktur. Bu nedenle ceza avukatı şeklinde yasal bir terim yoktur. Ancak halk arasında ceza davalarına giren avukatlar ceza avukatı olarak isimlendirilir. Ceza avukatları kişi özgürlüğü ya da mağdur hakları ile ilgili davalarla ilgilenir. Bu konular toplumsal açıdan da oldukça hassastır. Tüm avukatların yapmış olduğu gibi ceza avukatları da davalar ile ilgili savunmalarını mahkemelere iletir. Kişilerin suç işlemesi durumunda cezası 5 yıldan daha çok olan sanıklar ve 18 yaşından küçük olanların ceza avukatı tutması gereklidir. https://ozansoylu.av.tr/ceza-hukuku sitesinden profesyonel ceza avukatı hizmeti alabilirsiniz. Devlet tarafından zorunlu olarak atanan ceza avukatları yanında, zorunluluk olmasa da kişiler hukuki yardım alabilirler. Ceza avukatı davaları Türk Ceza Kanunu kapsamında bellidir. Suç teşkil eden bir durum sonucunda açılan soruşturma ve iddianame kabulünden sonra iki tarafında ceza avukatlarından faydalanması gerekir. Ceza avukatları savunmalarını mahkemeye iletirler.

Ceza Davalarında Avukat Gerekli Midir?

Ceza avukatı, Türk Ceza Kanunu ile özel kanunlarda suç olarak geçen durumların meydana gelmesi sonucunda açılan davalar ile ilgilenir. Suç olarak ifade edilen fiiller yalnızca bir tarafın değil iki tarafın da kendini savunmasını doğurur. Diğer davalardan farklı olarak ceza davalarında Cumhuriyet Savcısı iddia makamının başındadır. Cumhuriyet Savcısı Hukuk kurallarında her davada yer almaz. Ancak istisnai durumlarda davaları üstlenir. Ceza avukatları ceza davalarına bakar. Üstlenmiş olduğu davalarda müvekkilin maddi ve manevi hakları, kişilik özgürlüğü ile ilgili savunmalarını gerçekleştirir. Bunun yanında kapsamlı hazırladığı savunmaları mahkemeye iletmelidir. Bu kapsamda delillerin araştırılması ve delillere ulaşılması ile ilgili araştırmalar gerçekleştirir. Ceza avukatlarının çok geniş bir görev aralığı vardır.