CE Belgesi Nasıl Alınır

CE Belgesi Nasıl Alınır

CE İşareti

Ticari faaliyet gösteren işletmeler, ürettikleri mal ve hizmetin daha geniş bir kitleye ulaşmasını isterler. Bunun için üretimini yaptıkları mal ve hizmetin kalitesini artırmak için çalışmalar yaparlar. CE belgesi de bu anlamda ürünün Avrupa ülkelerinde serbestçe dolaşmasını sağlayan önemli bir işarettir.

Anlamı

CE işareti ambalaj üzerinde bulunan bir imgedir. Söz konusu ürünün Avrupa Birliği standartlarına uygun olduğunu gösterir. ISO tarafından 1985 yılında benimsenen Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan direktifler çerçevesinde, ürünün insan ve çevre sağlığı açısından risk teşkil etmediğinin kanıtıdır. Bu işaretin bulunduğu ürünler müşterilerin güvendikleri ürünleri tercih etmesini sağlar. CE Belgesi ürünün insan, hayvan, bitki ve çevre sağlığını tehdit etmediğini göstermek amacı ile ambalaj üzerine iliştirilen bir işarettir. CE harflerinden oluşan bu işaret herhangi bir kuruluş tarafından verilmez, üreticinin kalite beyanıdır. Bu işareti kullanan üretici, malın insan ve çevre sağlığını tehdit etmediğine garanti vermiş olur. Tamamen üreticinin teminatı olan bu işaret suistimal edildiği takdirde, üreticinin Avrupa ülkelerinde ciddi yaptırımlara uygulaması söz konusudur. CE belgesi olan bir ürün Avrupa pazarında serbestçe dolaşabilir. Ticari faaliyet gösteren şirketler, bu işarete sahip olan ürünlerini pazarlayarak karlılık oranlarını artırabilir, yerli ve yabancı rakiplerine karşı rekabet güçlerini artırabilir. CE işareti olan bir ürün güven arz ettiği için yerli ve yabancı pazarda geniş bir kitleye hitap eder.