İstinat Duvarları

İstinat Duvarları

İstinat duvarı bir toprak dolgunun bir yüksek toprak kütlesinin, su taşkınlarının, taş kaya ve benzeri yüksekten malzeme düşmesini engellemek için imal edilen taş betonarme ve benzeri yapılardır. Farklı gereksinimlere göre farklı malzemelerden ve farklı tasarımlarla oluşturulabilmektedir. Yapılmasından önce zemin etüdü ve geoteknik rapor hazırlama işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Bu işlemlere ek olarak dolgu alanı olarak kalacak olan zeminin duvara uygulayacağı itici yük ve yaklaşık yük miktarı hesaplanmaktadır. Bu bilgiler kapsamında geliştirilmiş olan hesaplama programları yardımıyla kolaylıkla istinat duvarları hesaplaması yapılabilmektedir.

İstinat Duvar Çeşitleri

İstinat duvarı yapılacağı alana ve yapılma amacına göre değişiklik göstermektedir. Aynı zamanda maliyet hesaplaması yapılarak maliyetlerin düşürülmesi amacıyla farklı malzemeler ve farklı metotlar kullanılabilir. En eski istinat duvarları taşlar veya kerpiçlerle oluşturulmuş istinat duvarlarıdır. Günümüzde de halen birçok alanda taş istinat duvarı kullanılmaktadır. Bunların yanı sıra ağırlık tipi istinat duvarları betonarme istinat duvarları ve prefabrik istinat duvarları kullanılmaktadır. İstinat duvarları aynı zamanda perdeler cinsi Sev bozulmalarını engelleyen sistemler olarak da karşımıza çıkabilir. Haricinde kolu moloz taştan istinat duvarı yapımı ve harçlı moloz taştan istinat duvarı yapımı bir kaba yonu taştan istinat duvarı yapımı olarak taş istinat duvarları karşımıza çıkabilmektedir. Betonarme istinat duvarları ise oldukça geniş kapsamlı ve ihtiyaca göre teferruatlı olabilmektedir.

İstinat Duvarlarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

İstinat duvarı yapılırken istinat duvarının amacına uygun olarak kullanım ömrünün uzun olmasını sağlamak gerekmektedir. Bu doğrultuda istinat duvarı türleri farklı aparatlarla yani farklı uygulamalarla desteklenmelidir. Örneğin betonarme yapılarda konsollar yapılarak ağırlık azaltma işlemi gerçekleştirilebileceği gibi zemine çivileme yöntemi ile özellikle prefabrik betonarme istinat duvarlarının kayması yada devrilmesi önlenir. Bunun yanı sıra yapay drenajlar oluşturularak duvar üzerine suyun zarar vermeden akması sağlanarak duvar dibinde oymalar engellenebilir.